Fatykhov Dmitriy: progress on IKKYU GP

Gymkhana GP 2024: stage 2

Fatykhov Dmitriy: progress on the figure "IKKYU GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

28.06.2023 Kawasaki ZRX1200DAEG 00:45.75 127.05%