Plotnitskiy Aleksey: progress on 8 GP

Plotnitskiy Aleksey: progress on the figure "8 GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

06.08.2022 KTM Duke 390 00:40.30 161.33%